Special Tours


Special ToursSpecial ToursSpecial Tours

Pushkar Fair Tour
Duration: 20 Nights / 21 Days
Destinations: Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Ranthambhore - Kota - Bundi - Chittaurgarh - Udaipur - Ranakpur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi

Yoga And Meditation Tour
Duration: 14 Nights / 15 Days
Destinations: Delhi - Chennai - Trichy - Tanjore - Madurai - Periyar - Kumarakom - Cochin - Marari Beach - Cochin


Buddhist Tours
Duration: 9 nights / 10 days
Destinations:Delhi - Patna - Bodhgaya - Varanasi - Kushinagar - Lumbini - Kathmandu


Kerala Backwater Tours
Duration: 09 Nights / 10 Days
Destinations: Kochi - Munnar - Periyar - Kumarakom - Alleppey


Kashmir And Taj Mahal Tour
Duration: 14 Nights / 15 Days
Destinations: Delhi - Srinagar - Gulmarg - Kargil - Lamayuru - Leh - Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur


Taj Mahal Tour
Duration: 05 Nights / 06 Days
Destinations: Delhi - Agra - Jaipur


Forts And Palaces Tour
Duration: 15 Nights / 16 Days
Destinations: Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Mumbai - Goa - Mumbai - Delhi


Varanasi and Ganges Tour
Duration: 11 Nights / 12 Days
Destinations: Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi

 

India Classic JourneysMore Information Form